Quality | Across All Borders

IMPORT

VAT B.V. verzorgt de douane afhandeling van al uw import zendingen en de zuivering van de transitdocumenten. Dankzij onze aansluiting op het elektronisch netwerk van de douane, kunnen wij in heel Nederland aangiften indienen. Een bezoek aan een douanepost is niet langer vereist. Uw zendingen worden bij u aangeleverd, en vervolgens faxt of e-mailt u alle benodigde documenten naar ons toe. VAT B.V. houdt het eenvoudig en communiceert in duidelijke taal met u. Import zendingen zijn vaker dan exportzendingen onderhevig aan fysieke controles door de douane. Ook hier hoeft u geen bijzondere actie te ondernemen, de douane ambtenaar meldt zich vanzelf bij uw pand om de controle te verrichten. Soms is het nodig dat hij een monster meeneemt voor uitgebreidere controle in een laboratorium en de ambtenaar geeft u daarvan dan een keurig gestempeld bewijs.